Saturday, 24 February, 2018 / شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
 هیئت مدیره
ردیف نام ونام خانوادگی سمت در شركت
1 آقاي جمشيد فروزش رييس هيات مديره
2 آقاي علي صفوي نژاد نايب رييس هيات مديره
3 آقاي حبيب همداني رجا مديرعامل و عضو هيات مديره
4 آقاي سروش نامدارپور عضو هيات مديره
5 آقاي حسن شاهرخي عضو هيات مديره